Sản phẩm này uống rất tốt

Tôi có dùng sản phẩm được 2 tháng, thấy hiệu quả rất tốt, tôi rất cảm ơn Bác sĩ trước đã tư vấn cho tôi, tôi muốn dùng hàng nă hay theo định kì thì dùng thế nào?