Thấy cũng tạm

Hiện tôi dùng được 1 tháng rồi, ko biết cơ thể đang hiệu quả hay không? chỉ thấy được ăn ngủ tốt hơn chút thôi.

x