Công dụng thải độc kép ở cấp độ tế bào là gì?

Câu hỏi:

Công dụng thải độc kép ở cấp độ tế bào là gì?

Câu trả lời:

Là khả năng vừa đào thải độc tố vừa bảo vệ tế bào của 1 sản phẩm

Gửi câu hỏi