Detox Green khác gì Glutathione nhà thuốc đang bán?

Câu hỏi:

Detox Green khác gì Glutathione nhà thuốc đang bán?

Câu trả lời:

Detox Green vừa làm tăng Glutathione nội sinh lên 240% vừa có chứa  enzym GST.

Uống Glutathione mà không có đủ lượng enzym này thì cơ thể không đào thải được độc tố

Gửi câu hỏi