Detox Green khác gì sản phẩm giải độc gan?

Câu hỏi:

Detox Green khác gì sản phẩm giải độc gan?

Câu trả lời:

Các sản phẩm thải độc gan không có cơ chế bảo vệ tế bào trước các tác nhân gây đột biến như Detox Green.

Gửi câu hỏi