Tại sao DetoxGreen có thể đào thải độc tố, kể cả độc tố tích tụ lâu ngày?

Câu hỏi:

Tại sao sản phẩm này có thể đào thải độc tố, kể cả độc tố tích tụ lâu ngày?

Câu trả lời:

Vì: Redivivo và Theracurmin có khả năng trung hòa các chất độc để cơ thể đào thải ra ngoài. Trong khi, broccoraphanin làm tăng sinh Glutathione nội sinh lên 240%.

Bằng kết hợp này, tế bào có đủ khả năng để đào thải chất độc mới vào cơ thể hay độc đã tích tụ lâu ngày.

Gửi câu hỏi