Video

Thải Độc Cơ Thể, Chống Ung Thư Đột Phá Với hoạt chất Sulforaphane từ BroccoRaphanin

Tùng Phạm | 02/08/2016 - 21:08

Sulforaphane là hoạt chất có từ tự nhiên có được từ thành phần Broccoraphanin trong sản phẩm DetoxGreen, mang các đặc tính đột phá trong thải độc cơ thể, phòng tránh bệnh tật và ung thư.