Thấy dùng tốt nhưng giá hơi mắc

Một ngày dùng cái này từ 20-40k, chi phí này hơi cao so với người dân Việt Nam. Còn tôi dùng thì cũng thấy tốt.

x