Vì sao không bổ sung Glutathione trực tiếp?

Câu hỏi:

Vai trò Glutathione quan trọng, sao không bổ sung trực tiếp luôn mà phải cần cơ chế cơ thể tự sản sinh?

Câu trả lời:

Phòng Dịch tễ học, Đại học Emory Trường Y tế công cộng, Atlanta, đã làm nghiên cứu: Việc bổ sung Glutathione từ các nguồn bên ngoài không có nhiều ý nghĩa, do khi vào ruột thì bị enzym γ-glutamyltransferase (enzyme hình diềm lông bàn chải) có trong tế bào của ruột non thủy phân thành các acid amin tương ứng, nên lượng glutathione được hấp thu vào máu dưới dạng chưa thủy phân là không đáng kể. Nên việc bổ sung tiếp Glutathione dưới dạng hoạt chất trực tiếp để giúp cơ thể tăng cường khả năng thải độc là không khả thi.

Kể cả trong việc, nếu có hấp thu được Glutahione thì cơ thể còn cần enzyme Glutathione tranferase trong việc gắn kết chất này với các chất độc để đào thải ra ngoài cũng rất quan trọng. Nên việc bổ sung SGS trong Detoxgrene giúp tăng nội sinh cả 2 chất trên sẽ mang ý nghĩa quan trọng.Giúp cơ thể tăng cường được khả năng tự đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể, kể cả những độc tố cứng đầu.

Gửi câu hỏi