Video

Thải Độc Cơ Thể Ở Cấp Độ Tế Bào, Giảm Nguy Cơ Mắc Ung Bướu Với hoạt chất Sulforaphane từ BroccoRaphanin

Tùng Phạm | 02/08/2016 - 21:08

Sulforaphane là hoạt chất có từ tự nhiên có được từ thành phần Broccoraphanin trong sản phẩm DetoxGreen, mang các đặc tính hỗ trợ thải độc cơ thể, giảm nguy cơ mắc ung bướu, các bệnh do độc tố và các chất oxy hóa gây ra, hạn chế lão hóa da.